Monthly Archives: februari 2016

Regelbunden träning och demens..


”Regelbunden träning stärker balansen hos personer med demens och leder till minskat hjälpbehov, visar forskning vid Umeå universitet. De flesta vet att rörelse och motion är viktigt för alla i samhället. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar och möjligheter, för att alla ska få möjligheten att röra på sig.” […]

Continue reading...